TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 330W POLY GREEN WING

Tấm pin năng lượng mặt trời 330w POLY được sản xuất tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Sản phẩm có đầy đủ CO, CQ, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu.

2,805,000  2,706,000 

Quantity