Hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới sử dụng tấm pin GREEN WING. Sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

biến tần năng lượng mặt trời 3kw hòa lưới renac